ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

میان ترم

امتحان میان ترم درس اندیشه سیاسی اما م17آبان دوشنبه ساعت 10تا 12صبح به همراه آخرین جلسه 

امتحان میانترم

آشنایی با ادبیات معاصر  با خانم چاوشیان 2 آبان ساعت 8 تا 10 برگزار میگردد.

امتحان میانترم

درس نگارش فارسی با خانم چاوشیان 8 آبان ساعت 10 تا 12 برگزار میگردد .

امتحان میانترم

درس نگارش فارسی با خانم چاوشیان 8 آبان ساعت 10 تا 12 برگزار میگردد .