ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

امتحان میانترم

امتحان میان ترم بررسی مقابله ای ساخت جمله خانم ذهاب 4شنبه 26 اردیبهشت ساعت 12 برمیگردد.

 

امتحان میان ترم واژه شناسی خانم ساغر شنبه 29 اردیبهشت ساعت 8 برگزار می گردد.

 

امتحان میان ترم نمونه های شعر ساده خانم ساغر شنبه 29 اردیبهشت ساعت 10 برگزارمی گردد.

 

امتحان میان ترم زبان عمومی خانم ساغر24 اردیبهشت ساعت 12 برگزار می گردد

 

.امتحان میان ترم متون مطبوعاتی خانم عظیمی  شنبه 29 اردیبهشت ساعت 14 برگزار می گردد.