ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

امتحان میانترم

امتحان میانترم ترجمه شفاهی 1 و 2 خانم اعتماد حسینی در تاریخ 5 آذر ساعت 10تا12 برگزار میگردد.