ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

امتحان میانترم

در آخرین جلسه(96/2/17)  درس بررسی آثار ترجمه شده اسلامی2با آقای ایزدی منفرد برای دانشجویانی که حضور در کلاس نداشته اند میانترم برگزار خواهد شد.