ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

امتحان میانترم

میانترم درس ترجمه متون اقتصادی با خانم قربانی مقدم روز شنبه دوم اردیبهشت ساعت8 برگزار میگردد.(دو سوم کتاب)(ساختمان تحصیلات تکمیلی)