ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

امتحان میانترم

میانترم ترجمه مکاتبات و اسناد2 با خانم کریمی مقدم شنبه دوم اردیبهشت ساعت8 برگزار میگردد. (دو سوم کتاب) (ساختمان تحصیلات تکمیلی کلاس 301)