ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

میان ترم

میان ترم آزمون سازی وکلیات زبانشناسی 1 یکشنبه 96/2/24 برگزار میشود

میان ترم

میان ترم درامدی برادبیات انگلیسی1 چهار شنبه 96/2/27 ساعت 12:00برگزار میشود

میان ترم

میان ترم نامه نگاری شنبه 96/2/23 ساعت 10:00 برگزار میشود

میان ترم

میان ترم بررسی آثار ترجمه اسلامی 2 تاریخ 96/2/17 ساعت 15:30 برگزار می شود

امتحان میانترم

در آخرین جلسه(96/2/17)  درس بررسی آثار ترجمه شده اسلامی2با آقای ایزدی منفرد برای دانشجویانی که حضور در کلاس نداشته اند میانترم برگزار خواهد شد.

امتحان میانترم

میانترم درس ترجمه متون اقتصادی با خانم قربانی مقدم روز شنبه دوم اردیبهشت ساعت8 برگزار میگردد.(دو سوم کتاب)(ساختمان تحصیلات تکمیلی)

امتحان میانترم

میانترم ترجمه مکاتبات و اسناد2 با خانم کریمی مقدم شنبه دوم اردیبهشت ساعت8 برگزار میگردد. (دو سوم کتاب) (ساختمان تحصیلات تکمیلی کلاس 301)

 

میان ترم

غائبین امتحان تفسیرموضوعی قرآن ونهج البلاغه

میان ترم تفسیر قرآن 30آدرساعت 15برگزارمی گردد(تاپایان سوره قدر)

میان ترم درس نهج البلاغه 30آدرساعت 15برگطازمی گردد(پنج فصل اول)

میان ترم

غائبین امتحان تفسیرموضوعی قرآن ونهج البلاغه

میان ترم تفسیر قرآن 30آدرساعت 15برگزارمی گردد(تاپایان سوره قدر)

میان ترم درس نهج البلاغه 30آدرساعت 15برگطازمی گردد(پنج فصل اول)

میان ترم

میان ترم اندیشه (2)سه شنبه 30آدرساعت 13برگزارمی گردد

میان ترم دانش خانواده (برادران)30آدرساعت8برگزارمی گردد

امتحان میانترم

نامه نگاری با خانم کریمی مقدم 21آذر ساعت10تا 12 برگزار میگردد.