ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

پایان ترم

امتحان پایان ترم درس بیان شفاهی داستان 1   21آذر و بیان شفاهی داستان 2  28 آذر ساعت 8 تا10 برگزار میگردد.

امتحان میانترم

میانترم خواندن و درک مفاهیم2 آقای خانی 26آذر ساعت10برگزار میگردد.(فصل های1و2و3و6و8و10و11و13و14)

امتحان میانترم

امتحان میانترم خواندن و درک مفاهیم 3 با آقای خانی دوشنبه 13 آذر ساعت 8 برگزار میگردد.(از 20 فصل ابتدایی)

امتحان میانترم

امتحان میانترم ترجمه شفاهی 1 و 2 خانم اعتماد حسینی در تاریخ 5 آذر ساعت 10تا12 برگزار میگردد.

امتحان میانترم

میانترم ترجمه انفرادی2 تاریخ 21 آبان ساعت8 تا10 برگزارمیگردد.

امتحان میانترم

میانترم ترجمه انفرادی1 تاریخ 14 آبان ساعت10تا11:30 برگزار میگردد.

میان ترم

میان ترم آزمون سازی وکلیات زبانشناسی 1 یکشنبه 96/2/24 برگزار میشود

میان ترم

میان ترم درامدی برادبیات انگلیسی1 چهار شنبه 96/2/27 ساعت 12:00برگزار میشود

میان ترم

میان ترم نامه نگاری شنبه 96/2/23 ساعت 10:00 برگزار میشود

میان ترم

میان ترم بررسی آثار ترجمه اسلامی 2 تاریخ 96/2/17 ساعت 15:30 برگزار می شود

امتحان میانترم

در آخرین جلسه(96/2/17)  درس بررسی آثار ترجمه شده اسلامی2با آقای ایزدی منفرد برای دانشجویانی که حضور در کلاس نداشته اند میانترم برگزار خواهد شد.