ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

میان ترم

امتحان میان ترم درس روانشناسی اجتماعی 27فروردین ساعت کلاسی برگزارمی گردد(امورکلاسی)

امتحان عملی آماراستنباطی

امتحان عملی درس آماراستنباطی درتاریخ 29 دی ماه برگزار می گردد

حضوردانشجوبراساس حروف الفبا

الف ساعت 8/15 

ب پ ساعت 9

ت ث ج چ ساعت 9/45

ح خ  د ذ ر ساعت 10/3 

زژ س ساعت 11/30 

ش ص ض ط ظ ع ساعت  12/30 

غ ف ق ساعت 13/30 

ک گ ساعت 14/15

ل م ساعت 15/30 

ن و ه ی ساعت 16/30

میان ترم

غائبین امتحان تفسیرموضوعی قرآن ونهج البلاغه

میان ترم تفسیر قرآن 30آدرساعت 15برگزارمی گردد(تاپایان سوره قدر)

میان ترم درس نهج البلاغه 30آدرساعت 15برگطازمی گردد(پنج فصل اول)

میان ترم

میان ترم اندیشه (2)سه شنبه 30آدرساعت 13برگزارمی گردد

میان ترم دانش خانواده (برادران)30آدرساعت8برگزارمی گردد

امتحان میانترم

میانترم روانشناسی پویایی گروه 15آذر ساعت8 تا 10 برگزار میگردد.( از اول کتاب درسی تا صفحه87 )

میان ترم

میان ترم زبان آموزی 17آذرساعت کلاسی  برگزارمی گردد

میان ترم

میان ترم درس روانشناسی بازی 22آبان ساعت کلاسی برگزارمی گردد

میان ترم

میان ترم درس روانشناسی بازی 22آبان ساعت کلاسی برگزارمی گردد

میان ترم

امتحان میان ترم درس اندیشه سیاسی اما م17آبان دوشنبه ساعت 10تا 12صبح به همراه آخرین جلسه 

میان ترم

امتحان میان ترم درس آئین زندگی 17آبان دوشنبه ساعت8 تا 10صبح به همراه آخرین جلسه 

قابل توجه دانشجویان کارورزی(1) رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت برنامه ریزی:

کار عملی درس کارورزی(1) در روزهای12 و13 آبان به صورت کارگاه آموزشی در مکان بهزیستی آران وبیدگل برگزار میگردد- (حضور دانشجو در روز 12آبان الزامی است از ساعت 8 تا 12)