ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

امتحان میانترم

امتحان میانترم درس مقدمات تکنولوژی آموزشی آقای گلچین یکشنبه 12 آذر ساعت 13 برگزار میگردد.(امتحان از فصل 2 و 3)

امتحان میانترم

امتحان میانترم درس سنجش و اندازه گیری خانم آمیری 22آذر ساعت 10 برگزار میگردد.

امتحان میانترم

میانترم زبان تخصصی در پیش دبستانی خانم رجبیان 1396/09/01 ساعت9برگزارمیگردد.(فصل 1و5و14)

امتحان میانترم

میانترم زبان تخصصی دربرنامه ریزی درسی خانم رجبیان 1396/09/05 ساعت10 برگزارمیگردد.(فصل 1و3و9)

امتحان میانترم

امتحان میانترم فارسی عمومی رشته علوم تربیتی 1396/09/26 ساعت10تا 11:30برگزارمیگردد(از درس اول تا ابتدای درس 16)

امتحان میانترم

امتحان میانترم درس نظارت و راهنمایی تعلیماتی با آقای بانویی درتاریخ 21 آبان ماه ساعت15تا17 برگزار میگردد.

و کلاس جبرانی آن 7 آبان ساعت15تا17 برگزار میگردد.

امتحان میانترم

امتحان میانترم درس زبان آموزی با خانم اسلامی در تاریخ 10آبان ماه ساعت13 تا 15 برگزار میگردد.(تا آخر فصل4)

امتحان میانترم

امتحان میانترم درس آموزش بزرگسالان با استاد بانویی در تاریخ29آبان ماه ساعت 15تا 17 برگزار میگردد

و کلاس جبرانی آن 15 آبان ماه ساعت15تا17 برگزار میگردد.

میان ترم

میان ترم تکنولوژی آموزشی یکشنبه    96/2/24 ساعت 13:30برگزارمیشود

میان ترم

میان ترم روشها وفنون تدریس سه شنبه   96/2/26 ساعت 13:30برگزارمیشود

میان ترم

میان ترم آشنایی با فعالیتهای تربیتی ومدیریت کتابخانه 96/2/17 ساعت 13:30 برگزار میشود