ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

امتحان میانترم

امتحان میانترم درس نظارت و راهنمایی تعلیماتی با آقای بانویی درتاریخ 21 آبان ماه ساعت15تا17 برگزار میگردد.

و کلاس جبرانی آن 7 آبان ساعت15تا17 برگزار میگردد.