ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

امتحان میانترم

میانترم درس روش تحقیق در تربیت بدنی  با آقای خوبی 8 اردیبهشت ساعت 10 برگزار میگردد.

 

میان ترم درس حرکات اصلاحی و درمانی آقای خوبی  22 اردیبهشت ساعت 8 صبح برگزار میگردد.