ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

میان ترم

میان ترم دروس اقای نعمتی یکشنبه 96/2/24 ساعت 10:00 به شرح ذیل برگزار میشود:

---مدیریت تاسیسات ورزشی فصل 1و2و3

---مدیریت وطرزاجرای مسابقات( کتاب شعبانی تبار )فصل 3و4و5

----اصول وفلسفه تربیت بدنی (منبع:اصول ومبانی تربیت بدنی)فصل 1و2و3و5

----مبانی روان احتماعی از صفحه ا تا 85

--آسیب شناسی ورزشی فصل 1و2

---حقوق ورزشی فصل 1و2و3