ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

امتحان میانترم

امتحان دوم آناتومی استاد خدادوست چهارشنبه 29آذر ساعت 8تا10 برگزار میگردد

امتحان میانترم

میانترم آسیب شناسی آقای خوبی 27آذر ساعت9:30برگزارمیگردد.(بخش1و2و9)

امتحان میانترم

میانترم بیوشیمی آقای خوبی تاریخ20آذر ساعت9برگزار میگردد.(بخش6)

امتحان میانترم

میانترم تغذیه ورزشی و کنترل وزن آقای خوبی 20آذر ساعت9 صبح برگزار میگردد.(بخش6و7و8)

امتحان میانترم

میانترم فیزیولوژی ورزش کودکان آقای خوبی در تاریخ 20آذر ساعت9:30 برگزار میگردد

امتحان میانترم

میانترم فیزیولوژی انسان آقای خوبی تاریخ 20آذر ساعت9:30 برگزار میگردد.

امتحان میانترم

امتحان میانترم درس تفسیر موضوعی نهج البلاغه آقای بیابان پور 21 آذر ساعت 10برگزار میگردد.

امتحان میانترم

امتحان میان ترم  درس مبانی و فلسفه تربیت بدنی و ورزش آقای نعمتی 27 آذر ساعت 8تا10 برگزار میگردد. (امتحان از کل کتاب یه جز فصل 4 و 6)

امتحان میانترم

امتحان میانترم درس های متون خارجه در مبانی علوم زیستی ورزش و زبان تخصصی 2   خانم اسکندری  اول آذر ساعت 12 تا13 برگزار میگردد.

امتحان میانترم

طبق توافق بعمل آمده با گروه علوم ورزشی امتحان میانترم فارسی عمومی در2 نوبت برگزار میگردد:

در تاریخ 1396/09/08 از درس اول تا درس8 قسمت واو

درتاریخ 1396/09/28 از درس8قسمت واو تا ابتدای درس16

امتحان میانترم

امتحان میانترم تحقیق در عملیات2 خانم مقدسی نیا روز24آبان ساعت10 در کلاس 305 برگزارمیگردد.(فصل اول و دوم)