ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

امتحان میانترم

امتحان میانترم در س آناتومی انسان  استاد خدادوست   26 اردیبهشت  ساعت 13:30 تا 15:30 برگزار میگردد. (از فصل 5   عضلات)

امتحان میانترم

امتحان میان ترم سنجش و اندازه گیری کاربردی رشته علوم ورزشی سه شنبه 25 اردیبهشت ساعت 15/30برگزارمیگردد.

 

امتحان میانترم

میانترم درس روش تحقیق در تربیت بدنی  با آقای خوبی 8 اردیبهشت ساعت 10 برگزار میگردد.

 

میان ترم درس حرکات اصلاحی و درمانی آقای خوبی  22 اردیبهشت ساعت 8 صبح برگزار میگردد.

امتحان میانترم

امتحان دوم آناتومی استاد خدادوست چهارشنبه 29آذر ساعت 8تا10 برگزار میگردد

امتحان میانترم

میانترم آسیب شناسی آقای خوبی 27آذر ساعت9:30برگزارمیگردد.(بخش1و2و9)

امتحان میانترم

میانترم بیوشیمی آقای خوبی تاریخ20آذر ساعت9برگزار میگردد.(بخش6)

امتحان میانترم

میانترم تغذیه ورزشی و کنترل وزن آقای خوبی 20آذر ساعت9 صبح برگزار میگردد.(بخش6و7و8)

امتحان میانترم

میانترم فیزیولوژی ورزش کودکان آقای خوبی در تاریخ 20آذر ساعت9:30 برگزار میگردد

امتحان میانترم

میانترم فیزیولوژی انسان آقای خوبی تاریخ 20آذر ساعت9:30 برگزار میگردد.

امتحان میانترم

امتحان میانترم درس تفسیر موضوعی نهج البلاغه آقای بیابان پور 21 آذر ساعت 10برگزار میگردد.

امتحان میانترم

امتحان میان ترم  درس مبانی و فلسفه تربیت بدنی و ورزش آقای نعمتی 27 آذر ساعت 8تا10 برگزار میگردد. (امتحان از کل کتاب یه جز فصل 4 و 6)