ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

امتحان میانترم

امتحان میانترم فیزیک 1 استاد طالبی 29 آذر ساعت 10 برگزار میگردد.(از5 فصل اول کتاب تشریحی)

امتحان میانترم

امتحان میانترم فیزیک 1 استاد طالبی 29 آذر ساعت 10 برگزار میگردد.(از5 فصل اول کتاب تشریحی)

میان ترم

میان ترم اندیشه (2)سه شنبه 30آدرساعت 13برگزارمی گردد

میان ترم دانش خانواده (برادران)30آدرساعت8برگزارمی گردد

میان ترم

امتحان میان ترم درس اندیشه سیاسی اما م17آبان دوشنبه ساعت 10تا 12صبح به همراه آخرین جلسه