ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

امتحان میانترم

امتحان میانترم درس آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت 2 خانم حمزه 25 آذر ساعت 8تا 10 برگزار میگردد.(از فصل های 8 -9-10-11)