ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

امتحان میانترم

امتحان میانترم فارسی عمومی رشته حقوق یکشنبه1396/09/26 ساعت8تا10برگزار میگردد.(از درس اول تا ابتدای درس16)

میان ترم

میان ترم مبانی جامعه شناسی از 8فصل اول شنبه 96/2/23 برگزار میشود

میان ترم

میان ترم حقوق بین الملل خصوصی2 تاریخ 96/2/23 ساعت10:00 از ابتدای درس تا مبحث احاله برگراز میشود

میان ترم

میان ترم حقوق تجارت1 پنچ شنبه   96/2/28 ساعت 10:00برگزارمیشود

میان ترم

میان ترم حقوق تجارت3 یکشنبه   96/2/31 ساعت 8:00برگزارمیشود

میان ترم

میان ترم حقوق جزای اختصاصی 2 یکشنبه 96/2/24 ساعت 13:30(وکلاس جبرانی ) برگزارمیشود

امتحان میانترم

میانترم حقوق بین الملل خصوصی2 با خانم پورسینا روز شنبه 96/2/9 ساعت8تا 10 برگزار میگردد.

قابل توجه دانشجویان رشته حقوق

ه اطلاع می رساند کلیه کلاس های استاد چاوشی امروز یک شنبه 20 فروردین برگزار نمی گردد.
کلاس جبرانی متعاقباً اعلام خواهد شد.

میان ترم

غائبین امتحان تفسیرموضوعی قرآن ونهج البلاغه

میان ترم تفسیر قرآن 30آدرساعت 15برگزارمی گردد(تاپایان سوره قدر)

میان ترم درس نهج البلاغه 30آدرساعت 15برگطازمی گردد(پنج فصل اول)

میان ترم

میان ترم اندیشه (2)سه شنبه 30آدرساعت 13برگزارمی گردد

میان ترم دانش خانواده (برادران)30آدرساعت8برگزارمی گردد

تحویل کار

آخرین مهلت تحویل کارتحقیقی (1)و(2)28آدرساعت 9صبح می باشدَ