ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

میان ترم

میان ترم حقوق تجارت1 پنچ شنبه   96/2/28 ساعت 10:00برگزارمیشود

میان ترم

میان ترم حقوق تجارت3 یکشنبه   96/2/31 ساعت 8:00برگزارمیشود

میان ترم

میان ترم حقوق جزای اختصاصی 2 یکشنبه 96/2/24 ساعت 13:30(وکلاس جبرانی ) برگزارمیشود

امتحان میانترم

میانترم حقوق بین الملل خصوصی2 با خانم پورسینا روز شنبه 96/2/9 ساعت8تا 10 برگزار میگردد.

قابل توجه دانشجویان رشته حقوق

ه اطلاع می رساند کلیه کلاس های استاد چاوشی امروز یک شنبه 20 فروردین برگزار نمی گردد.
کلاس جبرانی متعاقباً اعلام خواهد شد.

میان ترم

غائبین امتحان تفسیرموضوعی قرآن ونهج البلاغه

میان ترم تفسیر قرآن 30آدرساعت 15برگزارمی گردد(تاپایان سوره قدر)

میان ترم درس نهج البلاغه 30آدرساعت 15برگطازمی گردد(پنج فصل اول)

میان ترم

میان ترم اندیشه (2)سه شنبه 30آدرساعت 13برگزارمی گردد

میان ترم دانش خانواده (برادران)30آدرساعت8برگزارمی گردد

تحویل کار

آخرین مهلت تحویل کارتحقیقی (1)و(2)28آدرساعت 9صبح می باشدَ

تحویل کار

میان ترم

میان ترم حقوق جزااختصاصی 3 یکشنبه 28آدرساعت13برگزارمیگردد

میان ترم

میان ترم کلیات جزا یکشنبه 28آدرساعت 13برگزارمی گردد