ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

امتحان میانترم

امتحان میانترم دروس آقای تواضعی 

متون حقوقی 1  در تاریخ   30 اردیبهشت  ساعت 8 صبح  (از فصل های  19. 20 . 21. 22 )

متون حقوقی 2  در تاریخ   30   اردیبهشت  ساعت 10 صبح  (ازفصل های 12 . 13 . 14  )

ضمنا تحقیق و پروژه فقط در تاریخ اعلام شده تحویل گرفته میشود.