ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

امتحان میانترم

میانترم  دروس خانم دهقانی رشته حقوق در تاریخ1396/09/07 برگزارمیگردد:

درس حقوق مدنی3: ساعت8 (فصل3)

درس مقدمه علم حقوق:  ساعت9:30 (فصل4: منابع حقوق)

درس حقوق مدنی6: ساعت11 (مبحث قرض،جعاله،صلح)