ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

کلاس جبرانی

کلاس حقوق مدنی3 ازتاریخ 1396/09/21 ساعت8 به روز 1396/09/28 ساعت 8تا14 (بصورت 3جلسه پشت سرهم ) برگزارمیگردد.

امتحان میانترم

میانترم  دروس خانم دهقانی رشته حقوق در تاریخ1396/09/07 برگزارمیگردد:

درس حقوق مدنی3: ساعت8 (فصل3)

درس مقدمه علم حقوق:  ساعت9:30 (فصل4: منابع حقوق)

درس حقوق مدنی6: ساعت11 (مبحث قرض،جعاله،صلح)

امتحان میانترم

امتحان میانترم فارسی عمومی رشته حقوق یکشنبه1396/09/26 ساعت8تا10برگزار میگردد.(از درس اول تا ابتدای درس16)

امتحان میانترم

امتحان میانترم فارسی عمومی رشته حقوق یکشنبه1396/09/26 ساعت8تا10برگزار میگردد.(از درس اول تا ابتدای درس16)

میان ترم

میان ترم مبانی جامعه شناسی از 8فصل اول شنبه 96/2/23 برگزار میشود

میان ترم

میان ترم حقوق بین الملل خصوصی2 تاریخ 96/2/23 ساعت10:00 از ابتدای درس تا مبحث احاله برگراز میشود

میان ترم

میان ترم حقوق تجارت1 پنچ شنبه   96/2/28 ساعت 10:00برگزارمیشود

میان ترم

میان ترم حقوق تجارت3 یکشنبه   96/2/31 ساعت 8:00برگزارمیشود

میان ترم

میان ترم حقوق جزای اختصاصی 2 یکشنبه 96/2/24 ساعت 13:30(وکلاس جبرانی ) برگزارمیشود

امتحان میانترم

میانترم حقوق بین الملل خصوصی2 با خانم پورسینا روز شنبه 96/2/9 ساعت8تا 10 برگزار میگردد.

قابل توجه دانشجویان رشته حقوق

ه اطلاع می رساند کلیه کلاس های استاد چاوشی امروز یک شنبه 20 فروردین برگزار نمی گردد.
کلاس جبرانی متعاقباً اعلام خواهد شد.