ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

میان ترم

Zeder Handel mit binären Optionen

امتحان میانترم

binäre optionen

امتحان میانترم

در تاریخ 96/02/16 در ساعت های کلاسی برگزار میگردد.

میان ترم

غائبین امتحان تفسیرموضوعی قرآن ونهج البلاغه

میان ترم تفسیر قرآن 30آدرساعت 15برگزارمی گردد(تاپایان سوره قدر)

میان ترم درس نهج البلاغه 30آدرساعت 15برگطازمی گردد(پنج فصل اول)

میان ترم

میان ترم اندیشه (2)سه شنبه 30آدرساعت 13برگزارمی گردد

میان ترم دانش خانواده (برادران)30آدرساعت8برگزارمی گردد

امتحان میانترم

روش تحقیق نظری خانم هلالی ستوده اول آذر ساعت 13 برگزار میگردد(6درس اول)

میان ترم

امتحان میان ترم درس اندیشه سیاسی اما م17آبان دوشنبه ساعت 10تا 12صبح به همراه آخرین جلسه 

میان ترم

امتحان میان ترم درس آئین زندگی 17آبان دوشنبه ساعت8 تا 10صبح به همراه آخرین جلسه 

امتحان میانترم

جامعه شناسی قشرها ونابرابری های اجتماعی با آقای بحری پور 11آبان در ساعت کلاسی  برگزار میگردد.(از فصل دوم)