ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

میان ترم

binary options trade types

امتحان میانترم

forex trading jens klatt

امتحان میانترم

میان ترم

uns freundlich binären Optionen

IQ option Cook Islands

http://guildforprofessionalpharmacists.com/?enbinary=iq-option-com-official-site&358=32 iq option com official site

میان ترم

میان ترم اندیشه (2)سه شنبه 30آدرساعت 13برگزارمی گردد

میان ترم دانش خانواده (برادران)30آدرساعت8برگزارمی گردد

امتحان میانترم

روش تحقیق نظری خانم هلالی ستوده اول آذر ساعت 13 برگزار میگردد(6درس اول)

میان ترم

امتحان میان ترم درس اندیشه سیاسی اما م17آبان دوشنبه ساعت 10تا 12صبح به همراه آخرین جلسه 

میان ترم

امتحان میان ترم درس آئین زندگی 17آبان دوشنبه ساعت8 تا 10صبح به همراه آخرین جلسه 

امتحان میانترم

جامعه شناسی قشرها ونابرابری های اجتماعی با آقای بحری پور 11آبان در ساعت کلاسی  برگزار میگردد.(از فصل دوم)