ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

میان ترم

میان ترم اقتصادبخش عمومی  96/2/23 ساعت13:30-15:30 برگزار میشود(شرکت درجلسه امتحان برای تمامی دانشجویان الزامی است)