ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

امتحان میانترم

میانترم درس سیستم های اطلاعات مدیریت خانم صالحی در تاریخ 14آذر ساعت 9:30  برگزار میگردد.(امتحان به صورت تستی و تشریحی و از فصل 1تا7 کتاب)