ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

امتحان پایان ترم

آزمون پایان ترم آزمایشگاه مدارمنطقی، آزمایشگاه معماری، آزمایشگاه مدار منطقی و معماری با آقای عصاری روز یکشنبه 1396/2/17 ساعت 12:30 برگزار میگردد.