ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

میان ترم

قابل توجه دانشجویان ارشد قرآن وحدیث

برای میان ترم درس تفسیرقرآن 2  استاد خانم  دکتر مروجی خلاصه ای از یکی ازمباحث تهیه وتا 20/3/96 به ایمیل استاد ارسال کنند یابه دانشگاه تحویل دهند