ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

امتحان میانترم

تاریخ برگزاری امتحانات میانترم دروس جبرانی کارشناسی ارشد رشته الهیات با خانم خدمتکار:

درایه الحدیث، تاریخ قرآن1 ، تفسیر ترتیبی1 : روز پنجشنبه 96/2/7 ساعت10

مکاتب و روش های تفسیری1، تفسیر موضوعی قرآن1، جوامع حدیثی: روز پنجشنبه 96/2/14 ساعت10 برگزار میگردد.