ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

امتحان میانترم

امتحان میانترم کلیه ی درس های آقای عبدالله زاده  روز پنجشنبه دوم آذر ساعت 10 صبح برگزار میگردد.

میان ترم

آزمونهای میان ترم دروس دکتر عبدالله زاده پنج شنبه 96/2/28 ساعت 10 به شرح ذیل می باشد:

1-علوم قرانی 2/نوع 42و43

2-علوم قرانی 3//مبحث محکم ومتشابه واعجاز قرآن

3-تفسیرقرآن 3// تا پایان مبحث بسم الله/ابتدای تفسیر الحمدالله

4-مفردات قرآن2//تا صفحه 140

میان ترم

قابل توجه دانشجویان ارشد قرآن وحدیث

برای میان ترم درس تفسیرقرآن 2  استاد خانم  دکتر مروجی خلاصه ای از یکی ازمباحث تهیه وتا 20/3/96 به ایمیل استاد ارسال کنند یابه دانشگاه تحویل دهند

امتحان میانترم

تاریخ برگزاری امتحانات میانترم دروس جبرانی کارشناسی ارشد رشته الهیات با خانم خدمتکار:

درایه الحدیث، تاریخ قرآن1 ، تفسیر ترتیبی1 : روز پنجشنبه 96/2/7 ساعت10

مکاتب و روش های تفسیری1، تفسیر موضوعی قرآن1، جوامع حدیثی: روز پنجشنبه 96/2/14 ساعت10 برگزار میگردد.