ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

امتحان میانترم

میانترم درس زبان تخصصی2 رشته زبان و ادبیات فارسی مقطع کارشناسی ارشد پنجشنبه 96/2/7 ساعت 9:45 برگزار میگردد.

امتحان میانترم

میانترم نقد ادبیات داستانی با خاانم دکتر توکلی روز پنجشنبه 31 فروردین ساعت 9:15 برگزار میگردد.(چهار فصل اول)