ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

میان ترم

میان ترم روانشناسی عمومی 8آدرساعت 8تا10برگزارمی گردد

میانترم

میان ترم درس آمارواحتمالات باخانم دکتر حمزه 20آذرساعت کلاسی برگزارمی گردد

میان ترم

امتحان میان ترم درس اندیشه سیاسی اما م17آبان دوشنبه ساعت 10تا 12صبح به همراه آخرین جلسه 

میان ترم

امتحان میان ترم درس اندیشه سیاسی اما م17آبان دوشنبه ساعت 10تا 12صبح به همراه آخرین جلسه 

میان ترم

امتحان میان ترم درس آئین زندگی 17آبان دوشنبه ساعت8 تا 10صبح به همراه آخرین جلسه 

میان ترم

امتحان میان ترم درس آئین زندگی 17آبان دوشنبه ساعت8 تا 10صبح به همراه آخرین جلسه 

میان ترم

امتحان میان ترم درس آئین زندگی 17آبان دوشنبه ساعت8 تا 10صبح به همراه آخرین جلسه 

امتحان میانترم

امتحان میان ترم درس حسابداری 3 درتاریخ 16آذرساعت کلاس برگزارمی گردد

امتحان میانترم

امتحان میان ترم حسابداری 2 14آذرساعت کلاسی برگزارمی گردد