ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

امتحان میانترم

میانترم درس مدیریت مالی 1 استاد چاووشی 3اردیبهشت  ساعت 8تا10 برگزار میگردد.

 

و میانترم مدیریت مالی 2 استاد چاووشی 3اردیبهشت ساعت 10 تا12 برگزار میگردد