ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

امتحان میانترم

امتحان میانترم تحقیق در عملیات2 خانم مقدسی نیا 24آبان ساعت10 کلاس 305 برگزار میگردد.(از فصل اول و دوم کتاب درسی)

امتحان میانترم

امتحان میانترم روانشناسی عمومی رشته حسابداری با خانم اسلامی در تاریخ30آبان ماه ساعت15تا17 برگزار میگردد.(تا آخر فصل7)

میان ترم

میان ترم مبانی جامعه شناسی   96/2/23 ساعت 10:00برگزارمیشود

میان ترم

میان ترم حسابرسی   96/2/24 ساعت 13:30برگزارمیشود

میان ترم

میان ترم حسابرسی 2   ،96/2/26 ساعت 13:30 برگزارمیشود

میان ترم

میان ترم حسابداری صنعتی رشته های حسابداری-مدیریت دولتی-مدیریت بازرگانی-مدیریت صنعتی وعلوم اقتصادی تاریخ 96/2/25 ساعت 13:30 برگزار می شود

میان ترم

میان ترم مبانی جامعه شناسی شنبه 96/2/23 ساعت 10 برگزار میشود

میان ترم

میان ترم مدیریت توسعه رشته های حسابداری ومدیریت صنعتی تاریخ 21/2/96 ساعت 13:30 برگزار میشود

میان ترم

میان ترم اصول حسابداری 2 تاریخ 19/2/96 ازابتدا تا پایان فصل 8 تاریخ 19/2/96 ساعت 14 برگزار می گردد

امتحان میانترم

درس مباحث جاری در حسابداری رشته حسابداری آقای بهمنی سه شنبه 29فروردین ساعت15:30 برگزار میگردد.

میان ترم

میان ترم اصول حسابداری(2)چهارشنبه 1 دی ماه ساعت 15برگزارمی گردد(فصل 4تا8)