ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

امتحان میانترم

 

امتحان میانترم مباحث جاری درحسابداری خانم بهمنی سه شنبه اول خرداد ساعت 13/30برگزارمی گردد.

امتحان میانترم

میانترم درس زبان تخصصی 1  آقای طالاری 25 اردیبهشت  از دروس 1  و 2 و 3 و 4  برگزار میگردد

امتحان میانترم

امتحان میانترم حسابرسی 1و حسابرسی 2 مورخ 30 اردیبهشت ساعت 10 تا 12 برگزار میگردد.

امتحان میانترم

امتحان میانترم  درس مبانی تنظیم بودجه  آقای مهتری 22 اردیبهشت ساعت 10 تا12 برگزار میگردد  

امتحان میانترم

امتحان میانترم درس زبان تخصصی اقتصادومدیریت  استاد طالاری همین هفته  برگزارمیگردد.(دروس یک و دو وسه)

امتحان میانترم

میانترم درس روانشناسی عمومی  18 اردیبهشت  برگزار میگردد. (تا اخر فصل 10 )

امتحان میانترم

میانترم درس مدیریت مالی 1 استاد چاووشی 3اردیبهشت  ساعت 8تا10 برگزار میگردد.

 

و میانترم مدیریت مالی 2 استاد چاووشی 3اردیبهشت ساعت 10 تا12 برگزار میگردد

امتحان میانترم

میانترم درس مبانی جامعه شناسی  خانم ایمانی 4 اردیبهشت ساعت 15:30 برگزار میگردد.

امتحان میانترم

امتحان میانترم درس اقتصاد خرد خانم محمد زاده شنبه 11آذر ساعت 10صبح از اول کتاب تا سر بحث کشش برگزار میگردد.(بعداز امتحان کلاس ادامه دارد.)

امتحان میانترم

امتحان میانترم تحقیق در عملیات2 خانم مقدسی نیا 24آبان ساعت10 کلاس 305 برگزار میگردد.(از فصل اول و دوم کتاب درسی)

امتحان میانترم

امتحان میانترم روانشناسی عمومی رشته حسابداری با خانم اسلامی در تاریخ30آبان ماه ساعت15تا17 برگزار میگردد.(تا آخر فصل7)