ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

امتحان میانترم

امتحان میانترم درس اقتصاد خرد خانم محمد زاده شنبه 11آذر ساعت 10صبح از اول کتاب تا سر بحث کشش برگزار میگردد.(بعداز امتحان کلاس ادامه دارد.)

امتحان میانترم

امتحان میانترم تحقیق در عملیات2 خانم مقدسی نیا 24آبان ساعت10 کلاس 305 برگزار میگردد.(از فصل اول و دوم کتاب درسی)

امتحان میانترم

امتحان میانترم روانشناسی عمومی رشته حسابداری با خانم اسلامی در تاریخ30آبان ماه ساعت15تا17 برگزار میگردد.(تا آخر فصل7)

میان ترم

میان ترم مبانی جامعه شناسی   96/2/23 ساعت 10:00برگزارمیشود

میان ترم

میان ترم حسابرسی   96/2/24 ساعت 13:30برگزارمیشود

میان ترم

میان ترم حسابرسی 2   ،96/2/26 ساعت 13:30 برگزارمیشود

میان ترم

میان ترم حسابداری صنعتی رشته های حسابداری-مدیریت دولتی-مدیریت بازرگانی-مدیریت صنعتی وعلوم اقتصادی تاریخ 96/2/25 ساعت 13:30 برگزار می شود

میان ترم

میان ترم مبانی جامعه شناسی شنبه 96/2/23 ساعت 10 برگزار میشود

میان ترم

میان ترم مدیریت توسعه رشته های حسابداری ومدیریت صنعتی تاریخ 21/2/96 ساعت 13:30 برگزار میشود

میان ترم

میان ترم اصول حسابداری 2 تاریخ 19/2/96 ازابتدا تا پایان فصل 8 تاریخ 19/2/96 ساعت 14 برگزار می گردد

امتحان میانترم

درس مباحث جاری در حسابداری رشته حسابداری آقای بهمنی سه شنبه 29فروردین ساعت15:30 برگزار میگردد.