ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

برنامه کلاسی کلیه رشته ها ترم اول 96 - بروز رسانی 26شهریور 96

برای مشاهده روی ادامه مطلب کلیک کنید..

 


برنامه کلاسی کلیه رشته ها ترم اول 96- بروز رسانی 26شهریور  96

ارشد فیزیک درات بنیادی و نظریه میدان ها دانلود فایل
ارشد فیزیک(ذرات بنیادی) دانلود فایل
تربیت بدنی وعلوم ورزشی (برادران )1533 دانلود فایل
تربیت بدنی وعلوم ورزشی (خواهران )1532 دانلود فایل
حسابداری 1413 دانلود فایل
حقوق2310 دانلود فایل
علوم ا قتصادی2113 ورودی 94 و قبل دانلود فایل
علوم ا قتصادی2126 ورودی 95 دانلود فایل
علوم اجتماعی پژوهشگری 2230 دانلود فایل
علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی 1171 دانلود فایل
علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی1172 دانلود فایل
علوم تربیتی1130 دانلود فایل
علوم ورزشی 1515 دانلود فایل
علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش1540 دانلود فایل
محیط زیست 1136 دانلود فایل
مدیریت صنعتی 93 و قبل1138 دانلود فایل
مدیریت بازر گانی 93 و قبل3511 دانلود فایل
مدیریت بازرگانی 94 به بعد1820 دانلود فایل
مدیریت دولتی 94 وبعد1810 دانلود فایل
مدیریت دولتی 93 و قبل3411 دانلود فایل
مدیریت صنعتی ورودی 94 به بعد 1845 دانلود فایل
منابع طبیعی1124 دانلود فایل
منرجمی زبان دانلود فایل
مهندسی فناوری اطلاعات1112 دانلود فایل
مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات2213 دانلود فایل
مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار2210 دانلود فایل
مهندسی کامپیوتر- نرم افزار ورودی 86 تا 93 دانلود فایل
مهندسی کامپیوتر2217 دانلود فایل
کارشناسی ارشد ادبیات دانلود فایل