ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

امتحانات میان ترم آقای دکترموفق

برای مشاهده روی ادامه مطلب کلیک کنید

 

نیمسال اول 97-96

نام درس  نام رشته تاریخ برگزاری ساعت برگزاری
اندیشه اسلامی (1) علوم تربیتی 21/9/96سه شنبه 30/8
مدیریت ها حسابداری 21/9/96سه شنبه 9
حقوق وتربیتی بدنی 21/9/96سه شنبه 45/9
بقیه رشته ها 21/9/96سه شنبه 30/10
آئین زندگی کلیه رشته ها 22/9/96چهارشنبه 15/10
دانش خانواده کلیه رشته ها 22/9/96چهارشنبه 11
اندیشه سیاسی امام کلیه رشته ها 22/9/96چهارشنبه 30/11
قانون اساسی کلیه رشته ها   21/9/96سه شنبه 11
اخلاق اسلامی مبانی ومفاهیم کلیه رشته ها 21/9/96سه شنبه 30/11
فلسفه اخلاق کلیه رشته ها 21/9/96سه شنبه 30/11
منطق علوم تربیتی 22/9/96 چهارشنبه 30/8
قواعدفقه 2 حقوق 21/9/96سه شنبه 11
اصول فقه 2 حقوق 22/9/96چهارشنبه 30/11
اندیشه اسلامی 2 کلیه رشته ها 22/9/96چهارشنبه 30/9

توجه:آخرین مهلت دریافت کارتحقیقی فقط درروزآزمون میانترم خواهدبود.