ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

دروس آقای موفق

کلاس های آقای موفق از 1396/08/10 لغایت1396/08/17 برگزار نمیگردد.

جبرانی کلاس ها به صورت ذیل میباشد:

منطق: اول آذر- 8آذر-22آذر ساعت10

قواعد فقه2: 26آذر ساعت13

اخلاق اسلامی(اصلی) رشته علوم تربیتی: اول آذر_8آذر_22آذر ساعت8

اندیشه اسلامی2 رشته علوم ورزشی،مدیریت ها، حسابداری و اقتصاد: 18 آذر و25آذر ساعت8

اندیشه اسلامی2 رشته علوم تربیتی، و علوم اجتماعی،مهندسی و حقوق: 18آذر و 25آذر ساعت10

آیین زندگی رشته علوم ورزشی،مدیریت ها، حسابداری و اقتصاد: 18آذر و25آذر ساعت13

آیین زندگی رشته علوم تربیتی، علوم اجتماعی،مهندسی و حقوق: 18 آذرو 25آذر ساعت15

فلسفه اخلاق کلیه رشته ها: 7آذر و 14آذر ساعت13

آشنایی با قانون اساسی کلیه رشته ها:9 آذر ساعت8 تا12

اندیشه اسلامی1 رشته حقوق: 23آذر ساعت8 تا12

اندیشه اسلامی1 رشته علوم تربیتی: 8آذرو 22آذر ساعت17

اندیشه اسلامی1 رشته حسابداری و اقتصاد و مدیریت: 8آذر و 22آذر ساعت15

اندیشه اسلامی1 رشته علوم ورزشی، علوم اجتماعی، مهندسی، تربیت بدنی، مترجمی: 8آذر و 22آذر ساعت13