ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

قابل توجه دانشجویان رشته علوم اجتماعی و جغرافیا

با توجه به ارائه تعدادی از دروس نیمسال اول 94 به صورت حضوری در مرکز جهت اطلاع در زمان حذف و اضافه (14 مهرماه تا 20 مهر ماه) به سیستم گلستان مراجعه نمایید لازم به ذکر است در صورت به حدنصاب رسیدن دروس، کلاس به صورت حضوری برگزار خواهد شد. برای مشاهده ادامه مطلب را کلیک کنید.

رشته علوم اجتماعی(پژوهشگری و برنامه ریزی) جغرافیا( روستایی، شهری، آب و هواشناسی)

کلیات حقوق

مبانی جامعه شناسی 1

اصول علم اقتصاد

ریاضیات پایه

مبانی جمعیت شناسی

آمار در علوم اجتماعی

نظریه های جامعه شناسی 1

روانشناسی اجتماعی

کاربرد جمعیت شناسی

متون تخصصی 2

جامعه شناسی ارتباط جمعی

تغییرات اجتماعی

مبانی تاریخ اجتماعی

جغرافیای انسانی ایران

سیاستگذاری توریسم

 

کارتوگرافی

مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی

آمار و احتمالات

مبانی ج اقتصادی

اصول و روش های آمایش سرزمین

مبانی ژئومورفولوژی

روش های تحلیل جمعیت

کارگاه برنامه ریزی شهری

کارگاه برنامه ریزی روستایی