ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

نکات مهم پذیرش غیر حضوری پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی سال 1394

نکات مهم پذیرش غیر حضوری پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی سال 1394

كليهپذيرفته شدگانميبايستاز تاريخ25/06/1394 الي 29/06/1394 جهت پذيرش غير حضوري به سيستم مراجعه نمايند.

خلاصه مراحل پذيرش و انتخاب واحد:

الف) تكميل مشخصات و ارسال مدارك و دريافت "گزارش260" ب) پرداخت شهريه ثابت ج)انتخاب واحد و دريافت "گزارش 101"

1- كليه پذيرفته شدگان ميبايستبا شناسه كاربري و گذرواژه به شرح زير وارد سيستم گلستان شوند:

- شناسه كاربري: شماره پروندهc941و گذرواژه : شماره ملي ( در صورتيكه در ابتداي كد ملي رقم صفر وجود داشته باشد بايد هنگام درجگذرواژه ثبت گردد.)

لازم به ذكر است در صورتيكه كد ملي شما در اطلاعات سنجش پر نشده باشد بايستي شماره شناسنامه خود را جهت ورود به سيستم وارد نماييد.

مثال : شناسه كاربري: 941600707c

گذرواژه: 0061111111

گذرواژه پذيرفته شدگان با مليت غيرايراني شماره پرونده مي باشد.

2- از طريق مسيرزير نسبت به تكميل اطلاعات و همچنين ارسال مدارك لازم اقدام نمائيد.

آموزش==> دانشجو==> پذيرش غيرحضوري==> "پذيرش غير حضوري دانشجويان جديدالورود"

مدارک لازم برای پذیرش غیر حضوری :

اسکن عکس

اسکن تمام صفحات اول و سوم شناسنامه

اسکن کارت ملی دو طرف

اسکن تاییدیه تحصیلی

اسکن مدرک دیپلم

اسکن مدرک پیش دانشگاهی

تذكر1: حجم هر تصوير حداكثر 250كيلوبايت و ترجيحا فرمت آن jpg يا jpeg باشد.

3- بعد از 24 ساعت مجدداً به سيستم مراجعه (بعد از پذيرش نهايي ، شناسه كاربري : شماره دانشجويي، گذرواژه: شماره شناسنامه مي گردد لازم به ذكر است شماره دانشجويي از پردازش اطلاعات جامع دانشجو و گزارش 260 قابل مشاهده ميباشد).

4- كليه دانشجويان قبل از انجام انتخاب واحد، موظف به پرداخت شهريه ثابتميباشند و در صورت عدم پرداخت،امكان انجامانتخاب واحد ايشانمقدور نخواهد بود. لذاقبل از انجامانتخاب واحداز مسير زير نسبت به دريافت گزارش163(فرم واريز وجوه دانشگاه پيام نور)اقدامنماييد:

منوي اصلي --> آموزش --> گزارش هاي آموزش --> شهريه --> ليست ها و آمارها--> فرم واريز وجوه دانشگاه پيام نور

پرداخت شهريه از 3 طريق الكترونيكي، دستگاه خودپرداز و مراجعه به شعب بانك صادرات مقدور مي باشد.

تذكر2: در صورت موفقيت تراكنش پرداختپس از حداكثر 2 ساعت، وضعيتدانشجو  ازحالت بدهكاربه فعال تبديل خواهد شد.

تذكر3: شايان ذكر است در صورت عدم موفقيت تراكنش (در پرداخت غير حضوري)و برگشت وجهشهريه، وضعيت دانشجو مجدد به غير فعال تبديل خواهد شد.

5-پس ازپرداخت شهريهاز مسير زير نسبت به انجام مرحله انتخاب واحد اقدام نماييد:

ثبت نام ==> عمليات ثبت نام ==> "ثبت نام اصلي"

جهت سهولت در انتخاب دروس در هنگام انتخاب واحد به پورتال اطلاع رساني دانشگاه به آدرس www.pnuab.ac.ir مراجعه و سرفصل دروس رشته خود را مشاهده نماييد. در هنگام اخذ درس رعايت روابط دروس ( روابط پيش نيازي و هم نيازي دروس ) الزامي است.

نکته :ﺟﻬﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺭﺳﻴﺪ ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ ﭘﻴﺶ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺪﺭﻙ ﭘﻴﺶ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﭘﺴﺖ ﺷﻬﺮﻱ ﻛﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﭘﻴﺶ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻩ ﺍﻳﺪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻫﻴﺪ ﻭ ﺭﺳﻴﺪ ﭘﺴﺘﻲ ﺭﺍ ﺍﺳﻜﻦ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. )ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺪﺭﻙ ﻛﺎﺭﺩﺍﻧﻲ ﻳﺎ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﻧﻈﺎﻡ ﻗﺪﻳﻢ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺪﺭﻙ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﭘﺴﺖ ﺷﻬﺮ ﺧﻮﺩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻫﻨﺪ.(