ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

میانترم دروس آقای عصاری

امتحان میانترم کاربرد کامپیوتر در حسابداری  29 آذر ساعت 13

امتحان میانترم مهندسی اینترنت یا مهندسی فن آوری اطلاعات    29 آذر ساعت 13

امتحان میانترم کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی  29 آذر ساعت 13

امتحان میانترم مدار منطقی   28 آذر ساعت  8  از چهار فصل اول