ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

ارزشیابی اساتید در نمیسال اول 97 - 96

دانشجویان گرامی می توانند جهت ارزشيابي اساتيد از تاريخ 96/9/4 الي 96/9/30 از مسير زير در سامانه ي گلستان اقدام نماييد.
 ارزشيابي —-----> استاد —-------> ارزشيابي

لازم به ذکر است این ارزشیابی ها به صورت محرمانه بوده و در سطح استان بررسی می شود.