ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

زمان امتحان تکدرس

دانشجویانی که تکدرس دارند ابتدا بایستی برای ثبت نام تکدرس خود به سیستم گلستان به قسمت پیشخوان مراجعه نموده و ثبت نام نمایند و سپس با مراجعه به کارشناس رشته خود فرم مخصوص تکدرس را تکمیل کنند.

زمان امتحان تکدرس روز چهارشنبه 10/8/96 ساعت 10 صبح خواهد بود.