ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

لیست ارائه دروس و جدول تطبیق سال تحصیلی 97-96

برنامه دروس رشته های کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته سال تحصیلی 97-96

 

بخش فنی مهندسی بخش هنر و معماری بخش علوم کشاورزی بخش علوم پایه بخش علوم تربیتی و روانشناسی بخش علوم اجتماعی بخش ادبیات و زبانهای خارجه بخش مدیریت، اقتصادو حسابداری بخش الهیات و علوم اسلامی
مهندسی برق ارتباط تصویری- عکاسی اقتصاد کشاورزی ریاضی علوم تربیتی جغرافیا زبان ادبیات فارسی حسابداری حقوق
مهندسی پزشکی صنایع دستی ترویج آموزش کشاورزی آمار روانشناسی- مشاوره علوم اجتماعی زبان انگلیسی مدیریت الهیات و علوم اسلامی
مهندسی پلیمر طراحی پارچه و لباس علوم و صنایع غذایی شیمی علم اطلاعات و دانش شناسی علوم سیاسی زبان ادبیات عربی اقتصاد
مهندسی عمران فرش مهندسی آب زمین شناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی تاریخ
مهندسی راه آهن کتابت و نگارگری ماشینهای کشاورزی زیست شناسی- آموزش علوم تجربی
مهندسی نفت هنرهای اسلامی مهندسی شیلات- زارعت- ژنتیک گیاهی فیزیک
مهندسی کامپیوتر- فناوری اطلاعات - رباتیک هنرهای صناعی علوم کشاورزی- علوم دامی- تولیادت دام علوم کامپیوتر
مهندسی متالوژی مهندسی معماری مهندسی منابع طبیعی - آبادانی روستا ها و علوم و مهندسی محیط زیست
مهندسی شیمی مهندسی شهرسازی
مهندسی صنایع مرمت بناهای تاریخی- نقاشی
مهندسی خودرو- هوا فضا
مهندسی اجرایی- پروژه
مهندسی مکانیک

 

راهنمای رشته های کارشناسی ارشد سال تحصیلی 97-96

بخش علمی علوم تربیتی و روانشناسی بخش علمی فنی و مهندسی بخش علمی علوم پایه بخش علمی الهیات و علوم اسلامی بخش علمی مدیریت، اقتصاد و حسابداری بخش علمی ادبیات و زبانهای خارجه بخش علمی علوم اجتماعی بخش علمی هنر و معماری بخش علمی علوم کشاورزی
آموزش محیط زیست مهندسی شیمی آمار اخلاق اقتصاد اسلامی آموزش زبان انگلیسی آب و هواشناسی پژوهش هنر مهندسی کشاورزی
تربیت بدنی مهندسی عمران آموزش ریاضی تاریخ تشیع حسابداری آموزش زبان فارسی تاریخ طراحی شهری مهندسی منابع طبیعی
تحقیقات آموزشی مهندسی صنایع ریاضی محض الهیات – علوم قرآن و حدیث علوم اقتصادی زبان شناسی همگانی جغرافیا مهندسی معماری مهندسی اقتصاد کشاورزی
تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش (تعلیم و تربیت اسلامی) مهندسی کامپیوتر ریاضی کاربردی الهیات- فقه و مبانی حقوق اسلامی مدیریت دولتی زبان و ادبیات فارسی جامعه شناسی  
علم اطلاعات و دانش شناسی مهندسی فناوری اطلاعات زیست شناسی الهیات- فلسفه و کلام اسلامی مدیریت اجرایی زبان وادبیات انگلیسی علوم سیاسی  
علوم تربیتی مهندسی مکانیک شیمی حقوق مدیریت بازرگانی زبان وادبیات عربی ژئومورفولوژی  
فیزیولوژی ورزشی مهندسی برق فیزیک فلسفه وحکمت اسلامی مدیریت فناوری اطلاعات   مخاطرات محیطی  
روانشناسی مهندسی عمران –مهندسی آب و سازه­های هیدرولیکی زیست شناسی - بیوفیزیک نهج البلاغه مدیریت کسب و کار MBA علوم اجتماعی  
رفتار حرکتی مهندسی عمران –ژئوتکنیک فیتوشیمی الهیات و معارف اسلامی- ادیان و عرفان مدیریت امور شهری مدیریت رسانه  
مدیریت آموزشی مهندسی عمران –شناسایی و انتخاب مواد مهندسی زمین شناسی

الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ وتمدن ملل اسلامی

کارآفرینی  
مدیریت ورزشی مهندسی عمران – راه و ترابری ژئوفیزیک  
تکنولوژی آموزشی مهندسی عمران –سازه  
مشاوره و راهنمایی مهندسی عمران – مهندسی مدیریت ساخت  
روانشناسی اسلامی – روانشناسی مثبت گرا مهندسی عمران – محیط زیست  
آموزش و بهسازی منابع انسانی  
برنامه ریزی آموزشی  
مشاوره