ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

آغاز ثبت نام طرح دانشجو معلم قرآن کریم

سازمان فعالیتهاي قرآنی دانشگاهیان کشوربه عنوان منادي و پرچمدار برگزاري برنامه ها و دوره هاي آموزشی ، پژوهشی فرهنگی براي سال تحصیلی 97-96 طرح " دانشجو معلم قرآن کریم" را در دست اجرا دارد تا در راستاي نیل به نهضت قرآن آموزي در کشور، دانشجویان مستعد را جهت تعلیم به دیگر دانشجویان و نیزگسیل به مناطق محروم در قالب اردوهاي جهادي قرآنی آموزش دهد.

 

 

مرکز دانشجو معلم قرآن کریم میتواند یکی از بزرگترین مراکزي باشدکه دانشجو درکنار دریافت آموزشهاي علمی به فعالیتهاي فرهنگی با رویکرد قرآنی زیر نظر دبیرخانه مرکزي بپردازد .

در این طرح کلیه دانشجویان می توانند شرکت نمایند و متقاضیان باید حداقل توانایی فصیح خوانی قرآن کریم ( روخوانی ، روان خوانی و تجوید ) را داشته باشند .

علاقمندان می توانند جهت ثبت نام به امور فرهنگی مرکز مراجعه نمایند.