ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

تماس با پرسنل مرکز

آموزش  
 
  نام سمت تلفن
  آبانی ابوالفضل کارشناس رشته های علوم اجتماعی ، ریاضی ، مترجمی زبان ، فیزیک ، اقتصاد، روابط عمومی
 031-54752672
  اقبالیان معصومه مسئول سیستم گلستان 031-54752456
  باغبانی علی مسئول اداره آموزش 031-54752658
  بوطه کن ابوذر کارشناس رشته های مدیریت دولتی و بازرگانی، الهیات ، مهندسی منابع طبیعی ، مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
031-54752685
  زهرایی سید سعید
مسئول دانش آموختگان
031-54752704
  جندقیان ابوالفضل مسئول برنامه ریزی و هماهنگی کلاس ها 031-54752675
  خدمتی علی اصغر کارشناس رشته های مدیریت صنعتی ، علوم ورزشی و تربیت بدنی ، علوم تربیتی
031-54752619
  موری زهره تحصیلات تکمیلی 031-54752659
  شقایقی مصطفی کارشناس رشته های ادبیات فارسی ، جغرافیا ، حقوق ، حسابداری
031-54752619
  عباسیان مریم کارشناس دانش آموختگان
031-54752704
  عظیم زاده فهیمه کارشناس دانش آموختگان 031-54752704
  عبداله زاده نرجس تحصیلات تکمیلی
031-54752659

 

حوزه ریاست

  نام نقش تلفن
  آذرنگ مهدی مسئول شبکه و رایانه مرکز 031-54752697
  استادیان میثم مسئول امور فرهنگی ، روابط عمومی ، حراست 031-54752668
  حاجی حسینی حسن مسئول تربیت بدنی ، کارپرداز و راننده 031-54752667
  حسن بیکی مهدی مسئول تاسیسات 031-54752651
  شعیبی علی مسئول دفتر رئیس و امور دانشجویی 031-54752657
  صلواتی شاهپور معاون مرکز 031-54752660
  طاهری علی محمد مسئول دبیرخانه 031-54752694
  بابایی حسین مسئول کتابخانه 031-54752652
  مسعود شفیعی پور دفتر نشریه پژوهشی
 031-54752661
 

مالی اداری

 
  نام نقش تلفن
  اسماعیلیان زهرا مدیر مالی 031-54752662
  انتهایی عباس مسئول امور اداری 031-54752667
  شعبانی رضوان کارشناس مالی 031-54752662