ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

چاپ پایان نامه ها و رساله های دانشجویی بصورت پشت و رو

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور اعلام کردبه منظور صرفه جویی در کاغذ و همچنین هزینه های دانشجویی و کمک به حفظ محیط زیست و منابع طبیعی مقرر فرمائید تا از ابتدای نیمسال اول سال تحصیلی 95-94 کلیة پایان نامه ها و رساله های دانشجویی بصورت پشت و رو (دو رو) چاپ و منتشر گردد.