ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

آئین نامه اختصاص بخشی از نمره پایان نامه و رساله به دستاورد پژوهشی

برای مشاهده فایل pdf   بخشنامه روی این لینک     کلیک کنید.

برای مشاهده فایل pdf  فرم های مربوطه روی این لینک     کلیک کنید.

شیوه نامه تدوین پایان نامه

برای مشاهده فایل pdf روی این لینک     کلیک کنید.

برای مشاهده  فایل منشور اخلاقی، مجوز بهره برداری از پایان نامه/رساله جهت الصاق به ابتدای مجلدات صحافی پایان نامه روی این لینک    کلیک کنید

 

 

راهنمای اجرایی پایان نامه کارشناسی ارشد

برای مشاهده فایل pdf روی این لینک     کلیک کنید.

چاپ پایان نامه ها و رساله های دانشجویی بصورت پشت و رو

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور اعلام کردبه منظور صرفه جویی در کاغذ و همچنین هزینه های دانشجویی و کمک به حفظ محیط زیست و منابع طبیعی مقرر فرمائید تا از ابتدای نیمسال اول سال تحصیلی 95-94 کلیة پایان نامه ها و رساله های دانشجویی بصورت پشت و رو (دو رو) چاپ و منتشر گردد.

زیر مجموعه ها