ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

شرایط شرکت در آزمون جامع

دانشجویان متقاضی شرکت در آزمون جامع باید دارای شرایط زیر باشند:

  1. کسب نمرات بالای 14 در هر درس( اعم از جبرانی، اصلی، تخصصی و ...) و میانگین کل حداقل 16 از تمامی واحدهای آموزشی دوره.
  2.      قبولی در آزمون زبان انگلیسی بر اساس دستورالعمل اجرایی آزمون زبان انگلیسی دانشجویان دوره دکتری .
  3.     تسویه حساب کامل مالی قبل از برگزاری آزمون جامع
  4. کامل بودن پرونده دانشجویی ( رفع کلیه نواقص موجود در پرونده)

     در صورت دارا بودن شرایط فوق دانشجو ملزم به ارائه درخواست کتبی شرکت در آزمون جامع می باشد.( فرم پیوست)