ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

اطلاعیه شماره 1 مرحله تکمیل ظرفیت آزمون نیمه متمرکز دوره دکتری سال 95

باتوجه به آیین نامه پذیرش دانشجو در دوره دکتری تخصصی (Ph.D) ، سال تحصیلی 1395 و در راستای اجرای مرحله دوم پذیرش ، شرایط و ضوابط دانشگاه پیام نور به شرح ذیل اعلام می گردد:

-          پذیرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق علمی داوطلبان وسنجش علمی از طریق ارزیابی سوابق علمی – پژوهشی و برگزاری مصاحبه علمی صورت می گیرد.

1-     حدنصاب دانشگاه:

داوطلبان حاضر در جلسه آزمون که برای آنها کارنامه مرحله اول (سنجش علمی) توسط سازمان سنجش آموزش کشور صادر شده است در صورت داشتن حدنصاب این دانشگاه می توانند مطابق تاریخهای مندرج درجدول شماره 1 (جدول ذیل ) و با مطالعه اطلاعیه های بعدی درج شده در پرتال اختصاصی دانشگاه پیام نور به نشانی (www.pnu.ac.ir)  مراجعه نموده و از چگونگی شرکت در جلسات ارزیابی تخصصی این دانشگاه اطلاع حاصل نمایند .

v     توجه : داوطلبانی می توانند جهت ارزیابی تخصصی در هر کد رشته محل در دانشگاه شرکت نمایند که نمره کل مندرج در کارنامه آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1395 آنها در رشته امتحانی مربوطه مساوی یا بالاتر از حدنصاب اعلام شده این دانشگاه باشد.

شایان ذکر است حدنصاب لازم برای داوطلبان دارای سهمیه ایثارگری 70 درصد و برای داوطلبان دارای سهمیه رزمندگان و مربیان حائز شرایط ‌، 80 درصد حدنصاب اعلام شده داوطلبان آزاد خواهد بود.2-
برنامه زمانی ارزیابی تخصصی دانشگاه پیام نور

 

جدول شماره 1- زمانبندی جلسات ارزیابی تخصصی (مصاحبه علمی) دانشگاه پیام نور

ردیف کد رشته محل نام گرايش نام موسسه تاریخ مصاحبه
1 2546 شيمي فيزيك دانشگاه پيام نورمركزاردكان 18/10/95
2 2684 بيوشيمي دانشگاه پيام نورمركزاصفهان 2/10/95
3 2544 شیمی فیزیک دانشگاه پيام نورمركزاصفهان 2/10/95
4 1194 تاريخ اسلام دانشگاه پيام نور مركز بين الملل قشم (محل برگزاری مرکز تحصیلات تکمیلی) به آدرس مرکز تحصیلات تکمیلی توجه شود 20/9/95
5 2547 شيمي الي دانشگاه پيام نورمركزتبريز 25/9/95
6 1734 فلسفه تعليم وتربيت دانشگاه پيام نورمركز تحصیلات تکمیلی (مرکز تهران جنوب) 23/9/95
7 2212 زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پيام نورمركز تحصیلات تکمیلی (مرکز تهران جنوب) 25/9/95
8 2269

محيط زيست

آموزش محیط زیست

دانشگاه پيام نورمركز تحصیلات تکمیلی (مرکز تهران جنوب) 25/9/95
9 1875 علوم ومعارف نهج البلاغه دانشگاه پيام نورمركز تحصیلات تکمیلی (مرکز تهران جنوب) 25/9/95
10 1876 علوم قران وحديث دانشگاه پيام نورمركز تحصیلات تکمیلی (مرکز تهران جنوب) 25/9/95
11 1877 فقه ومباني حقوق اسلامي دانشگاه پيام نورمركز تحصیلات تکمیلی (مرکز تهران جنوب) 25/9/95
12 1878 الهيات -فلسفه وكلام اسلامي دانشگاه پيام نورمركز تحصیلات تکمیلی (مرکز تهران جنوب) 25/9/95
13 2549 شيمي الي دانشگاه پيام نورمركز تحصیلات تکمیلی (مرکز تهران شرق) 25/9/95
14 2606 فيزيولوژي گياهي دانشگاه پيام نورمركز تحصیلات تکمیلی (مرکز تهران شرق) 25/9/95
15 2685 بيوشيمي دانشگاه پيام نورمركز تحصیلات تکمیلی (مرکز تهران شرق) 25/9/95
16 2938 امار دانشگاه پيام نورمركز تحصیلات تکمیلی (مرکز تهران شرق) 25/9/95
17 3110 فيزيك دانشگاه پيام نورمركز تحصیلات تکمیلی (مرکز تهران شرق) 25/9/95
18 4365 مهندسی اقتصاد کشاورزی * سياست وتوسعه كشاورزي دانشگاه پيام نورمركز تحصیلات تکمیلی (مرکز تهران شرق) 25/9/95
19 3552

مهندسی عمران

راه وترابري

دانشگاه پيام نورمركز تحصیلات تکمیلی (مرکز تهران شمال) 25/9/95
20 1093 جغرافياوبرنامه ريزي شهري دانشگاه پيام نورمركزتحصيلات تكميلي 21/9/95
21 1094 جغرافیا برنامه ریزی روستایی برنامه ریزی فضایی کار آفرینی مناطق روستایی دانشگاه پيام نورمركزتحصيلات تكميلي 21/9/95
22 1095

جغرافیا برنامه ریزی روستایی

برنامه ریزی آمایش کیفیت محیطی مناطق روستایی

دانشگاه پيام نورمركزتحصيلات تكميلي 21/9/95
23 1147 علوم اقتصادي دانشگاه پيام نورمركزتحصيلات تكميلي 23/9/95
24 1195 تاريخ ايران بعدازاسلام دانشگاه پيام نورمركزتحصيلات تكميلي 20/9/95
25 1248

جامعه شناسي

جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران

دانشگاه پيام نورمركزتحصيلات تكميلي 23/9/95
26 1318 حقوق بين الملل عمومي دانشگاه پيام نورمركزتحصيلات تكميلي 22/9/95
27 1319 حقوق خصوصي دانشگاه پيام نورمركزتحصيلات تكميلي 22/9/95
28 1550

مديريت بازرگاني

مدیریت بازاریابی  

دانشگاه پيام نورمركزتحصيلات تكميلي 20/9/95
29 1551

مديريت بازرگاني

مدیریت سیاست گذاری بازرگانی

دانشگاه پيام نورمركزتحصيلات تكميلي 20/9/95
30 1552

مديريت بازرگاني

رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی  

دانشگاه پيام نورمركزتحصيلات تكميلي 20/9/95
31 1553

مديريت دولتي

رفتارسازمانی

دانشگاه پيام نورمركزتحصيلات تكميلي 20/9/95
32 1554

مديريت دولتي

منابع انسانی

دانشگاه پيام نورمركزتحصيلات تكميلي 20/9/95
33 1735 برنامه ريزي اموزش از راه دور دانشگاه پيام نورمركزتحصيلات تكميلي 24/9/95
34 1975 روان شناسي عمومي دانشگاه پيام نورمركزتحصيلات تكميلي 23/9/95
35 5200 مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی دانشگاه پيام نورمركزتحصيلات تكميلي 22/9/95
36 2102 مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش دانشگاه پيام نورمركزتحصيلات تكميلي 22/9/95
37 1879 كلام دانشگاه پيام نورمركزتحصيلات تكميلي 22/9/95
38 2866

رياضي محض

جبر

دانشگاه پيام نورمركزتحصيلات تكميلي 21/9/95
39 2871 رياضي كاربردي دانشگاه پيام نورمركزتحصيلات تكميلي 21/9/95
40 3109 فيزيك دانشگاه پيام نورمركزتحصيلات تكميلي 25/9/95
41 3950 مهندسي صنايع دانشگاه پيام نورمركزتحصيلات تكميلي 25/9/95
42 2213 زبان وادبيات فارسي دانشگاه پيام نورمركزتحصيلات تكميلي 24/9/95
43 5139 اموزش زبان انگليسي دانشگاه پيام نورمركزتحصيلات تكميلي 21/9/95
44 5168 زبان شناسی همگانی دانشگاه پيام نورمركزتحصيلات تكميلي 20/9/95
45 3112 فیزیک دانشگاه پيام نورمركزشيراز 9/10/95
46 2553 شیمی تجزیه دانشگاه پيام نورمركزشيراز 9/10/95
47 1631

علم اطلاعات ودانش شناسي

مدیریت اطلاعات و دانش شناسی (کتابداری)

دانشگاه پيام نورمركزمشهد 25/9/95
48 2545 شيمي فيزيك دانشگاه پيام نورمركزمشهد 20/10/95
49 2550 شيمي الي دانشگاه پيام نورمركزمشهد 20/10/95
50 2552 شيمي تجزيه دانشگاه پيام نورمركزمشهد 20/10/95
51 2555 شيمي معدني دانشگاه پيام نورمركزمشهد 20/10/95
52 2872 رياضي كاربردي دانشگاه پيام نورمركزمشهد 9/10/95
53 3111 فيزيك دانشگاه پيام نورمركزمشهد 2/10/95
54 2551 شیمی آلی دانشگاه پيام نورمركز زنجان 15/10/95
55 2554 شیمی تجزیه دانشگاه پیام نور کرمان 16/10/95
56 1874 علوم قران و حدیث دانشگاه پیام نور آران و بیدگل 9/10/95
57 2548 شیمی آلی دانشگاه پیام نور بوشهر 11/10/95
58 1880 مبانی نظری اسلام دانشگاه پیام نور قم 2/10/95
59 1881 اخلاق اسلامی دانشگاه پیام نور قم 2/10/95
60 1882 تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه پیام نور قم 2/10/95

* برای کسب اطلاع از آدرس محل برگزاری جلسات ارزیابی تخصصی به جدول شماره 2 مراجعه نمائید .

جدول شماره 2 - آدرس و شماره تلفن محل برگزاری جلسات ارزیابی تخصصی ( مصاحبه علمی ) مراکز مجری دوره دکتری دانشگاه

ردیف محل برگزاری آدرس محل برگزاری تلفن فکس
1 دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان اصفهان - میدان جمهوری - خیابان خرم خیابان شهیدان شرقی ستاد دانشگاه پیام نور استان اصفهان 03133370009- 03133381640
2

دانشگاه پیام نور مرکز

تحصیلات تکمیلی

تهران - فرمانیه – دیباجی شمالی– خیابان شهید حاج محمود نوریان کوچه شهناز – کوچه صفا – مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور 02122295747 02122808494
3 دانشگاه پیام نور مرکزمشهد مشهد- بلوار وکیل آباد – معلم 71 - دانشگاه پیام نور مرکز مشهد

05118683900

داخلی 512- 618

05118683001

داخلی 511

4

دانشگاه پیام نور مرکز

تحصیلات تکمیلی - تهران جنوب

تهران - خیابان انقلاب - خیابان استاد نجات الهی -تقاطع سپند - دانشگاه پیام نور

02188940093

02188941858

02188916555
5 دانشگاه پیام نور مرکز آران و بیدگل آران و بیدگل - بلوار دانشگاه - دانشگاه پیام نور مرکز آران و بیدگل 03154752657
6 دانشگاه پیام نور مرکز قم قم – انتهای 75 متری عمار یاسر – بلوار تعاون –
دانشگاه پیانم نور استان قم – ساختمان تحصیلات تکمیلی
02537179160 02537179160
7 دانشگاه پیام نور مرکز اردکان

اردکان - بلوار آیت اله خاتمی - دانشگاه پیام نور مرکز اردکان

 

03532228110 03532220011

داخلی 107

8 دانشگاه پیام نور مرکز تبریز تبریز- خیابان آزادی - ابتدای ضلع غربی روگذر ابوریحان - خیابان شاهد نبش کوی بهارستان - دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی 04134780027
9 دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر بوشهر - بلوار شهید چمران - خیابان غدیر 07733543206 07733557782
10

دانشگاه پیام نور مرکز

تحصیلات تکمیلی - تهران شرق

تهران - حکیمیه - بلوار بابا ئیان - خیابان 15 متری   شیرازی
دانشگاه پیام نور مرکز تهران شرق

02177311286

02177312716

11 دانشگاه پیام نور مرکز زنجان زنجان - میدان رسل - خیابان امامت - دانشگاه پیام نور مرکز زنجان 024334712 02433443895
12 دانشگاه پیام نور مرکز شیراز شیراز - شهرک گلستان - خیابان   دانشگاه پیام نور- دانشگاه پیام نور مرکز شیراز 07136222244
13 دانشگاه پیام نور مرکز کرمان کرمان - بزرگراه امام خمینی (ره) - میدان پژوه - دانشگاه پیام نور کرمان 03433353614
15

دانشگاه پیام نور مرکز

تحصیلات تکمیلی – تهران شمال

تهران –انتهای اتوبان امام علی اتوبان ارتش- بلوار شهیدمژدی(اوشان) میدان شهید پیروز شفیعی – خیابان یاران انتهای یاران دوم

02184234301

02122484837

02122484834

پیام نور

3- شرایط عمومی داوطلبان:

- احراز تمامی شرایط اعلامی در دفترچه شماره (1)و(2) آزمون نیمه متمرکز دکتری سازمان سنجش آموزش کشور( سال1395)

4- شرایط اختصاصی دانشگاه:

-     احراز امتیاز لازم و قابل قبول در ارزیابی و مصاحبه علمی  

-    توانایی پرداخت شهریه دوره مطابق با مصوبات هیات امناء دانشگاه

5-نحوه شرکت و پذیرش در ارزیابی تخصصی و مصاحبه علمی :

   سنجش بر اساس سوابق علمی داوطلبان و پذیرش از طریق برگزاری مصاحبه علمی خواهد بود. بنابراین لازم است داوطلبان با مراجعه به پایگاه اینترنتی دانشگاه پیام نور به نشانی www.pnu.ac.ir از تاریخ و چگونگی ثبت نام اطلاع حاصل نمایند .

v    تذکر مهم: کلیه داوطلبانی که مرحله بررسی سوابق علمی و ارزیابی تخصصی را با موفقیت به اتمام برسانند و در ردیف پذیرفته شدگان دانشگاه قرار گیرند، توجه داشته باشند که پذیرش آنها بصورت مشروط بوده و پذیرش نهایی و قطعی منوط به تایید صلاحیت عمومی آنها از سوی دبیرخانه گزینش دانشجوی سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود.

6- مدارک مورد نیاز جهت شرکت در ارزیابی :

-          اصل و تصویر مدارک شناسایی (شناسنامه ،کارت ملی )

-          اصل و تصویر مدارک تحصیلی اعم از کارشناسی و کارشناسی ارشد با قید معدل (دارندگان مدارک کارشناسی نا پیوسته ملزم به ارائه اصل و تصویر مدرک کاردانی و کارشناسی با قید معدل" یا ریز نمرات دارای معدل می باشند )

   تبصره : در صورتیکه مدارک تحصیلی فاقد معدل می باشد ارائه اصل ریز نمرات با مهر محل تحصیل یا گواهی جهت تائید معدل الزامی است درغیر اینصورت امتیاز مدرک تحصیلی قابل محاسبه نمی باشد .

-          اصل و تصویر کارت پایان خدمت ویژه برادران

-          تصویر کارنامه اعلام نتایج انتخاب رشته

-          اصل و تصویر مدارک ایثارگری (جانبازان،آزادگان و خانواده معظم شهدا)

-          اصل و تصویر حکم کارگزینی ( مخصوص استفاده از سهمیه مربیان) استفاده از سهمیه مربیان صرفا مختص اعضاء محترم علمی رسمی آزمایشی – قطعی می باشد .

-          2 قطعه عکس 4×3 پشت نویسی شده

-          اصل مدارک پژوهشی اعم از پایان نامه کارشناسی ارشد ، مقاله ،کتاب چاپ شده و طرح های پژوهشی خاتمه یافته به همراه تصویر جلد و صفحه مربوط به شناسنامه مقاله یا کتاب .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

     تبصره : داوطلبان توجه داشته باشند ضروری است قبل از مراجعه برای مصاحبه ، تصویری از صفحات شناسنامه آثار پژوهشی خود که اطلاعات نویسنده ، عنوان اثر و محل ثبت اثر در آن قید شده است را تهیه و به همراه داشته باشند .

-          اصل گواهی استمرار همکاری (مخصوص استفاده از سهمیه مربیان)

-          اصل و تصویر مدارک مربوط به آزمونهای زبان انگلیسی مانند تافل ،آیلتس و...... که حداکثر 2 سال از تاریخ برگزاری و صدور مدرک آزمون نگذشته باشد .

-          اصل فیش واریزی هزینه مصاحبه به مبلغ 000/800 هزار ریال به شماره حساب 2178609001007 بانک ملی شعبه بنفشه   (قابل واریز در کلیه شعب ) بنام دانشگاه پیام نور .

-       توجه: در روز مصاحبه همراه داشتن کلیه مدارک مورد اشاره در متن اطلاعیه الزامی بوده و ارائه هیچ مدرکی پس از تاریخ    مقرر امکان پذیر نخواهد بود.

داوطلبان گرامی لازم است بمنظور اطلاع از آخرین اخبار و تغییرات احتمالی ، قبل از مراجعه حضوری جهت شرکت در مصاحبه علمی ، اطلاعیه های مندرج در پرتال اصلی دانشگاه را به نشانی www.pnu.ac.ir مطالعه فرمایند .

 

لطفا قبل از مراجعه به دانشگاه جهت انجام امور فارغ التحصیلی، جهت اطلاع از کمبود مدارک پرونده خود با شماره 54752659- 031تماس بگیرید