ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد در دانشگاه پیام نور (تکمیلی)

توجه داشته باشيد كه پس از تشكيل پرونده در مركز قبولي  و طي كردن مراحل پذيرش سيستمي مندرج در اطلاعيه مورخ 95/6/17 نسبت به ثبت نام و انتخاب واحد مطابق با شناسه :شماره دانشجويي و رمز عبور: شماره شناسنامه  از تاريخ 95/06/23 اقدام نماييد.

توجه :در ابتدا نسبت به تكميل نظرسنجي فرم شناسه ورزشي  از مسير زير اقدام نماييد و سپس مجدد وارد سيستم شويد و  ثبت نام نماييد:

ارزشيابي---->نظرسنجي---->پاسخگويي افراد به سوالهاي نظرسنجي ----->وارد كردن عدد 13 در نوع نظرسنجي ---->تكميل اطلاعات و اعمال تغييرات -----> اعمال گزينه پايان پاسخگويي

مسير ثبت نام پس از تكميل فرم نظر سنجي:

ثبت نام ----> عمليات ثبت نام ----->ثبت نام اصلي

 

لطفا قبل از مراجعه به دانشگاه جهت انجام امور فارغ التحصیلی، جهت اطلاع از کمبود مدارک پرونده خود با شماره 54752659- 031تماس بگیرید