ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

امتحان میانترم

امتحان میانترم تفسیرموضوعی قرآن فردا 8خرداد درساعتهای 13/30-15/30و17/30(از ابتدا تاپایان تفسیرسوره قدر)

 

برگزار می گردد