ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

امتحان میانترم

 

 

امتحان میان ترم فارسی ازدرس اول تا آخردرس 6 دوم خرداد ساعت 10و

 

مورخ 8/خردادساعت8/5

 

برگزارمیگردد.