ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *

امتحان میانترم

میانترم درس اقتصاد کلان آقای شکرریز 29 اردیبهشت  ساعت 9 صبح برگزار میگردد. (به صورت تشریحی)